SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Diagnostika

Využitie metód psychodiagnostiky je jedna z možností, ako zdokonaliť proces výberu zamestnancov. Doplnenie rozhovoru o štandardizované psychotesty umožňuje spoznať osobnosť uchádzača viac do hĺbky a lepšie posúdiť jeho osobnostné predpoklady a schopnosti. Vďaka psychodiagnostike je možné postrehnúť rizikové stránky uchádzača a tým predísť konfliktným situáciám. Využívame predovšetkým testy osobnosti, ktorá sú zamerané na posúdenie úrovne extroverzie, impulzivity, emocionálnej stability, empatie, odolnosti voči záťaži. Výkonové testy posudzujú intelektový potenciál, technické myslenie, rýchlosť a presnosť výkonu, schopnosť správneho úsudku.