SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Koučovanie

Ponúkame kariérny koučing a koučing osobného rozvoja. Koučing sa už aj na Slovensku objavuje ako jedna z metód vzdelávania a rozvoja potenciálu riadiacich pracovníkov a manažérov všetkých úrovní. Kouč poskytuje podporu pri stanovení cieľov, rozhodovaní, hľadaní užitočných riešení a realizácii krokov, ktorými koučovaný dosiahne svoje očakávania. Spolupráca kouča a koučovaného prispieva k rozvoju, učeniu sa, zvýšeniu výkonu a dosiahnutiu cieľov.

Koučing prináša veľmi dobré výsledky aj pri uľahčení a skrátení adaptačnej doby, pri kariérnom rozvoji, pri odhaľovaní a rozvoji talentov a lídrov.