SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Naše krédo:

Veríme potenciálu ľudí.

Každý si môže nájsť to svoje miesto.

HR kontakt s.r.o. poskytuje na základe dlhoročných skúseností personálne služby šité na mieru realizované v úzkej spolupráci s klientom.

1. Rozvoj každej firmy je založený na rozvoji jednotlivcov a tímov myslieť, učiť sa a komunikovať.

2. Rozdiel medzi úspechom a neúspechom je v ľuďoch. Dávame príležitosť na rozvoj zručností, schopností a komunikácie. Podporujeme rast ľudského kapitálu.

3. Našimi klientmi sú predovšetkým malí a strední zamestnávatelia, ktorým nahrádzame alebo dopĺňame činnosti ich vlastných personálnych oddelení. Získavajú tak dodávateľsky podporu tímu skúsených odborníkov, špecializujúcich sa v jednotlivých oblastiach riadenia ľudských zdrojov.

4. Naše služby a profesionálne riešenia sú vždy prispôsobené potrebám klienta. Komplexné riešenia sú vhodné pre malé a stredné firmy, pre ktoré je ekonomicky nevýhodné zamestnávať personalistu, HR generalistu, recruitera, alebo HR špecialistov z viacerých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Svoje potreby dokážu vyriešiť dodávateľsky.

Individuálne riešenia sú optimálne pre klientov, ktorí si potrebujú doplniť svoje existujúce interné HR o nové, špecializované výkony. Vyberajú si dodávateľsky na mieru to, čo im vyhovuje najviac, bez potreby zamestnania špecialistu či vyškolenia interného zamestnanca.