SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Prečo naša personálna agentúra?

Spájame firmy a ľudí.

S nárastom počtu pracovných portálov nestačí kliknúť myšou a nájsť zamestnanie, zamestnanca.

Sme vašimi prostredníkmi

  • pri vyhľadávaní príležitosti, upresnení požiadaviek
  • pri výbere pracovníka, pracovného miesta
  • pri objektívnom hodnotení predpokladov a potenciálu
  • pri zisťovaní najsilnejšej motivácie
  • v procese tvorby dohody, pracovnej zmluvy a nástupu

Ochránime vás pred stresom čítania, či prepisovania stoviek CV, ponúkneme výhody našich databáz, vytvoríme optimálne prepojenie kvalifikačných požiadaviek s dostupnými zručnosťami a schopnosťami v širokej škále profesií a odvetví.

Širší výber – cielený výber z väčšieho počtu ponúk a uchádzačov

Mnohé organizácie využívajú naše služby skôr, než pozíciu uverejnia na pracovnom portáli. Veľa odborníkov neuverejňuje svoje CV.

Môžete teda získať kontakt na pracovníkov či prístup k pracovným miestam, ktoré nie sú k dispozícii na otvorenom trhu.

Šetríme čas – efektivita

Predstavíme len vhodných uchádzačov, odporučíme vám len vhodnú pozíciu.

Registrácia v našej personálnej agentúre môže otvárať dvere k množstvu pracovných príležitostí.

Požiadavky našich zákazníkov plníme vždy včas a v požadovanej kvalite. Sľubujeme len to, čo vieme splniť a dodržať.

Nové príležitosti

Naša spoločnosť Vás môže prekvapiť tým, že predloží Váš životopis v rade firiem, vrátane tých, o ktorých ste v súvislosti s vašou profesionálnou kariérou ani nesnívali. Sny však môžu byť reálne a my Vám môžeme ukázať na základe našich skúseností aj za použitia koučovacích nástrojov nový smer.

Náskok – podpora potenciálu uchádzačov a poradenstvo

Môžete mať náskok pred ostatnými kandidátmi. Úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi a môžeme vám poskytnúť väčší náhľad na firmu, danú pozíciu, firemnú kultúru atď. Môžeme Vám poskytnúť rady ohľadom užitočných techník rozhovoru, pomocou koučovacích nástrojov nájsť tú vašu pravú motiváciu a odhodlanie.

Dobrý životopis

Môžeme Vám poskytnúť užitočné rady, ako zvýrazniť kľúčové zručnosti vo vašom životopise a prezentovať sa v priaznivejšom svetle na svojho budúceho zamestnávateľa. Je to výhodné najmä pre tých, ktorí majú komplikovanú pracovnú históriu a je pre nich ťažké to vyjadriť v životopise.

Profesionálna etika

Kandidáti nie sú bez ich vedomia a ich predchádzajúcemu súhlasu prezentovaní na pozície klientov spoločnosti HR kontakt. Rešpektujeme a dôsledne chránime oprávnené záujmy našich zákazníkov a partnerov. Spoločnosť neponúka kandidátom pozície u spoločností, o ktorých je všeobecne známe, že sa zapájajú do nelegálnych obchodov alebo aktivít, ktoré by mohli ohroziť právnu bezúhonnosť kandidáta. Môžete sa spoľahnúť na našu diskrétnosť v prípade, že si hľadáte novú prácu aj počas obdobia, keď ešte pracujete pre iného zamestnávateľa. Vo všetkých oblastiach našej činnosti dôsledne dodržiavame platné zákony, etické princípy a profesionálne štandardy.

Profesionalita a odbornosť

Ponúkame objektivitu tretej strany. Všetci zúčastnení pristupujú k procesu vyhľadania, výberu a prijatia pracovníka s väčšou zodpovednosťou.

Princíp profesionality uplatňujeme vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Využívame neprenosné skúsenosti z vlastnej personálnej, odbornej a manažérskej praxe.