SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Prieskumy spokojnosti

Pomôžeme Vám zrealizovať vo Vašej spoločnosti prieskum spokojnosti zamestnancov a tak zistiť mieru a faktory spokojnosti a lojality zamestnancov, identifikovať problémové oblasti a navrhnúť kroky vedúce k zlepšeniu zistených nedostatkov. Rast spokojnosti sa prejaví v zvyšovaní produktivity, zlepšení kvality výrobkov alebo poskytovaných služieb a väčšom počte inovácií. Spokojní zamestnanci vytvárajú zamestnávateľovi pozitívnu referenciu čím zvyšujú jeho atraktivitu pre potenciálnych uchádzačov a upevňujú jeho konkurenčné postavenie na trhu. Základným prostriedkom pre získanie dát je štandardizovaný dotazník.