SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Personálne poradenstvo pre firmy

Investícia do ľudského potenciálu je investíciou s vysokou návratnosťou a zároveň ideálnou cestou, ako pre svoju firmu získať a udržať talentovaných a schopných zamestnancov. Poraďte sa s nami, ako najlepšie využiť ich talent a nadanie.

Vyhľadáme tvorivých a talentovaných zamestnancov v organizácii a navrhneme pre nich osobitnú starostlivosť, tak aby podniku priniesli čo najväčší úžitok. Vypracujeme personálny a manažérsky audit, personálnu analýzu a analýzu pracovných miest, zameranú na optimálny počet pracovných miest. Urobíme kategorizáciu pracovných činností podľa obtiažnosti. Vypracujeme návrh na hodnotenie zamestnancov v spoločnosti a prepojíme ho s odmeňovacím systémom.

Poradíme aj s výberom, hodnotením a rozvojom ľudského kapitálu, poradíme a pomôžeme s vnútrofiremnými personálnymi smernicami, pracovným poriadkom, hromadným prepúšťaním, výpoveďami a pracovno-právnymi spormi.

Naším klientom spracujeme:

 • pracovné zmluvy,
 • dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti,
 • dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru.

Personálne poradenstvo pre uchádzačov

Investícia do ľudského potenciálu je investíciou s vysokou návratnosťou a zároveň ideálnou cestou, ako pre svoju firmu získať a udržať talentovaných a schopných zamestnancov. Poraďte sa s nami, ako najlepšie využiť ich talent a nadanie.

Vyhľadáme tvorivých a talentovaných zamestnancov v organizácii a navrhneme pre nich osobitnú starostlivosť, tak aby podniku priniesli čo najväčší úžitok. Vypracujeme personálny a manažérsky audit, personálnu analýzu a analýzu pracovných miest, zameranú na optimálny počet pracovných miest. Urobíme kategorizáciu pracovných činností podľa obtiažnosti. Vypracujeme návrh na hodnotenie zamestnancov v spoločnosti a prepojíme ho s odmeňovacím systémom.

Poradíme aj s výberom, hodnotením a rozvojom ľudského kapitálu, poradíme a pomôžeme s vnútrofiremnými personálnymi smernicami, pracovným poriadkom, hromadným prepúšťaním, výpoveďami a pracovno-právnymi spormi.

Naším klientom spracujeme:

 • Ako hľadať zamestnanie?
 • Ako postupovať pri strate zamestnania?
 • Ako sa starať o svoj image?
 • Ako správne napísať a poslať motivačný list a životopis?
 • Ako uspieť u prijímacieho pohovoru?
 • Čo je to asessment centrum?
 • Ako vyjednávať o mzde?
 • Nastupujete do zamestnania?
 • Neboli ste prijatí?
 • Máte pracovnoprávne problémy?
 • Nie ste so svojím pracovným vývojom spokojný a neviete prečo?

Nielen o tomto sa môžeme porozprávať a pomocou koučovacích nástrojov sa môžeme dostať k zaujímavým výsledkom!