SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Vyhľadávanie a výbery zamestnancov so zárukou

Cieľom výberu je vybrať takého človeka, ktorý svojimi predpokladmi a svojimi schopnosťami bude najvhodnejší na výkon obsadzovaného miesta.

 • Stanovenie požiadaviek na pracovné miesto a na znalosti, zručnosti a prax kandidátov, vypracovanie špecifikácie spoločne s klientom
 • Vyhľadanie najvhodnejších uchádzačov,
  • z personálnej databázy (database selection),
  • cielenou inzerciou (advertised selection),
  • inzerciou na internetových stránkach pracovných ponúk (internet recruiting),
  • priamym oslovením (executive search).
 • Selekcia vhodných kandidátov na základe žiadostí a profesijných životopisov telefonické preverenie záujmu.
 • Osobné stretnutie s kandidátom,
  • hĺbkové interview
  • doplnkové metódy – testy, osobnostné dotazníky, odborné testy (jazykové, PC zručnosti a.i.)
 • Spracovanie výsledkov výberového konania, osobnostného profilu a odborných testov a selekcia najvhodnejších kandidátov.
 • Prezentácia a predstavenie najvhodnejších kandidátov klientovi.
 • Výber a nástup nového zamestnanca, ukončenie výberového konania.
 • Spolupráca pri adaptácii pracovníka počas skúšobnej doby resp. koučing pracovníka.

Časová náročnosť od zadania požiadavky po prezentáciu vhodných kandidátov na obsadzované pracovné miesto predstavuje obvykle 2 týždne. Záruka v prípade odchodu zamestnanca zo spoločnosti je 3 - 6 mesiacov. V prípade, ak zamestnanec odíde zo spoločnosti, bezplatne vyhľadáme adekvátnu náhradu.