SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Konzultanti

Ing. Vanda Tomková

konateľ spoločnosti, HR konzultant

Doteraz:

 • konateľ, HR konzultant v spoločnosti HR kontakt, s.r.o.
 • výskumný pracovník v oblasti Komplexného hodnotenia pozinkovaných plechov s organickými povlakmi
 • výskumný pracovník v oblasti Koróznych skúšok v rôznych prostrediach
 • výskumný pracovník v projekte Cr-free chemickej predúpravy pozinkovaných plechov s organickými povlakmi
 • pracovník v medzinárodnej spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja
 • absolvent Technickej Univerzity, Strojníckej Fakulty v Košiciach

JUDr. Svetlana Semančáková

konateľ spoločnosti, HR konzultant

Doteraz:

 • Konateľ, senior konzultant v personálnej agentúre
 • HR generalist v spoločnosti, poskytujúcej sociálne služby
 • HR špecialista vo veľkej spoločnosti
 • Kouč
 • HR Analytik v zahraničnej IT spoločnosti
 • HR manažér vo veľkej dopravnej spoločnosti
 • Vedúci právneho oddelenia vo veľkej spoločnosti
 • Podnikový právnik
 • Profil na Linkedin

Ing. Dušan Timko

externý HR konzultant

Doteraz:

 • pracovník ŠIOV Bratislava v projekte Rozvoj stredného a odborného vzdelávania
 • riaditeľ a lektor vzdelávania v neziskovej organizácii HR Development
 • zakladajúci spoločník, konateľ, hlavný konzultant a lektor vzdelávania v spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o.
 • kouč - absolvent ©Erickson College
 • riaditeľ investičnej spoločnosti
 • asistent Generálneho riaditeľa výrobnej elektrotechnickej spoločnosti
 • vyučujúci odborných predmetov na SPŠ Dopravnej
 • technológ a inžinier opráv v železničnej spoločnosti
 • absolvent Vysokej školy dopravy a spojov (ŽU) v Žiline
 • Profil na Linkedin